Publicerad: 3 maj, 2022

Gävle utses till en av Europas 100 klimatneutrala och smarta städer

I veckan kom beskedet att Gävle kommun var en av de 100 utvalda städerna som ska stödjas, främjas och visas upp under omställningen till ett klimatneutralt samhälle år 2030.

Med stöd av FPX ansökte Gävle kommun om att bli en av EU:s klimatneutrala och smarta städer. Programmet har inledningsvis avsatt 360 miljoner euro som kan sökas av deltagande städer.

Läs mer här →