Publicerad: 28 november, 2022

iHubs hämtar kunskap från världsledande innovationsmiljö

Den här veckan besöker en delegation från iHubs Sweden Silicon Valley för att utbyta erfarenheter med aktörer i världens ledande…

Den här veckan besöker en delegation från iHubs Sweden Silicon Valley för att utbyta erfarenheter med aktörer i världens ledande ekosystem för tech-innovation. Syftet är att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft – och skapa nya möjligheter att lösa komplexa samhällsutmaningar.

iHubs Sweden är en rörelse som samlar regionala styrkeområden. Satsningen finansieras av Vinnova för att regional spetskompetens ska lyftas till nationell nivå och skapa en ökad internationell konkurrenskraft. Här ingår bland annat innovationsmiljöer, klusterorganisationer och olika forskningsmiljöer som alla arbetar med systeminnovation.

 • Man kan beskriva det som en accelerator för hela Sverige, där vi kan driva innovation och transformation kopplat till våra stora samhällsutmaningar, säger Magnus Bårdén, Managing Director för Compare och DigitalWell Arena och Process Manager för iHubs.

Silicon Valleys ekosystem rankas som världens främsta för innovation av ny och banbrytande teknik. Under årets tredje kvartal landade cirka 30 procent av alla amerikanska investeringar i startups inom techsektorn i denna region.

Ett tema för iHubs resa är innovation kopplat till produktionsprocesser och hälsa. Syftet är att få ny kunskap kring hur missionsdriven innovation kan bidra till att lösa stora samhällsutmaningar. Exempelvis hur data och digital teknik både kan skapa effektivare och mer hållbara tillverkningsprocesser i industrin, eller bidra till ett mer individbaserat och preventivt hälsoarbete.

Under vistelsen i Silicon Valley kommer iHubs-delegationen att besöka flera världsledande aktörer inom teknikutveckling och miljöer som driver transformation och systeminnovation:

 • Nvidia, ett världsledande bolag inom utveckling av AI och tjänster för datalagring. Dessa teknologier väntas få en stor påverkan kring hur framtidens sjukvård och produktionsprocesser formas.
 • DeSimone Lab på Stanford University, som ger insikter i hur tvärfunktionella team arbetar med nya teknologier inom medicinska tillämpningsområden.
 • På agendan finns även ett besök hos Plug And Play Accelerator, där storbolag arbetar tillsammansmed startups. Det har bland annat genererat globala framgångar med tjänster som PayPal och Dropbox.

Minst lika intressant som utvecklingen av ny teknik är de förutsättningar som krävs för att den ska få genomslag och bidra till en verklig transformation. Därför ser Catarina Berglund, Process Manager för Automation Region och grundare av iHubs Sweden, fram emot att möta representanter för Global ChangeLabs. En organisation som utvecklar metoder och verktyg för systeminnovation där samarbete mellan olika sektorer leder till en hållbar utveckling.

 • Det är egentligen essensen av missionsdriven innovation, där vi gör en förflyttning från ett läge till ett annat. För att det ska bli framgångsrikt behöver vi inkludera styrkeområden och kompetenser från en massa områden: hälsa, mat, textilier och automation. Vi behöver lyfta kapacitet och förmågor för att lösa våra stora nationella och globala utmaningar – det kan ingen aktör göra på egen hand.

Här har olika typer av policyfrågor också en central roll.  Lagar, regler och annan infrastruktur i Silicon Valley som har bidragit till att skapa ett innovationsekosystem av yppersta världsklass.

 • Det handlar om hur bygger man en sådan entreprenörs- och innovationskultur. På många sätt finns egentligen bättre förutsättningar för samarbeten mellan företag och det offentliga i Sverige. Därför hoppas vi att den här resan ska inspirera både företag och offentlig sektor att ta till sig nya tekniska lösningar, för att ge bättre möjligheter att jobba med systeminnovation, säger Magnus Bårdén.

Vill du veta mer om erfarenheterna från Silicon Valley? Då kan du delta i ett digitalt seminarium 14 december:
Policy Exchange Meetup – Smart cities with Silicon Valley

Parterna som deltar i iHubs delegation:

 • Automation Region
 • Compare
 • DigitalWell Arena
 • Ideon Innovation
 • Ignite Sweden/SISP
 • Paper Province
 • Region Västerbotten
 • RISE
 • Smart Textiles
 • Stuns Life Science
 • Vinnova
 • Visual Sweden

 

Artikeln skriven av Anders Milde, Compare