Hävstänger för systemtransformation

Arbeta datadrivet (på riktigt)

Använd din data för att optimera strategiska beslut

Accelerating system transformation towards global sustainabiliy

När du anmäler dig till denna aktivitet så kommer ditt namn och din organisation visas i en offentlig deltagarlista, se ovan "Vilka kommer?". Syftet är bland annat att skapa goda förutsättningar för nya kontakter mellan deltagare, arrangörer och talare. Deltagarnas namn visas fram till 30 dagar efter genomförandedatum. Genom att markera rutan nedan kan du välja att anmäla dig utan att visa ditt namn i den offentliga deltagarlistan.

Namn Organisation
Ulrika Wennberg Adducam AB
Jannike Gyllenklev Affärsverket
Daniel Boqvist Automation Region
Petra Ärlsjö Automation Region
Åsa Lagerstedt Automation Region i Sverige AB
Catarina Berglund Automation Region/iHubs Sweden
Katarina Lundh Compelcon AB
En deltagare från Course it matters
Angelica Hafström Dataföreningen
Louise Wandel FoU, Region Halland
Björn Fagerström Harting Technology Group
Patrik Hidefjäll hdtch
Åsa Janlöv Malmö stad
Cecilia Nilsson Nexer
Stefanie Bastani Region Uppsala
Sofia Millbert Region Uppsala
Lotta Samuelsson Region Uppsala, Regional Utveckling
Anett Aldman Science Park Borås
Malin Andren Science Park Borås
Anna-Karin Sundelius Science Park Borås
Erik Valvring Science Park Borås
Adrian Zethraeus Science Park Borås
jan malmgren Smart byar
Erika Tanos Stiftelsen Compare
En deltagare från Stiftelsen Compare
Björn Arvidsson STUNS
En deltagare från STUNS
Dajana Susak STUNS
Ulrika Simonsson TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
Malin Misaghi Tillväxtverket
Annika Tjernström Tjernström & CO
Anna Gyllenklev Untra Studio
En deltagare från Untra Studio
Julia Klingvall Ohlström Varbergs kommun
Josefin Winnfors Varbergs kommun
Jenny Elfsberg Vinnova
Vanessa Ware Ware Labs
Totalt 37 deltagare

Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Vi har skickat en avanmälningslänk till din e-postadress, slutför avregistreringen genom att följa länken.

Arbeta datadrivet (på riktigt)

Webbsänt seminarium · 7 maj 2024

Många organisationer samlar in stora mängder data, men få drar nytta av dess fulla potential och (den avancerade) digitaliseringens möjligheter för att optimera strategiska beslut. Hur transformerar vi data från spridda indikatorer till sammanhängande nycklar till bättre förståelse och förändringsledning?

Smartare informationsflöden och kontinuerlig återkoppling utgör viktiga hävstänger som markant kan öka effekterna av olika insatser och vår anpassningsförmåga. Vad kan bli möjligt när vi inte behöver luta oss mot förenklade modeller och en fragmenterad verklighetsbild, utan med hjälp av realtidskoll och simuleringar av hela scenarier kan agera mer proaktivt och ändra beteenden?

Föreläsarna kommer att dela med sig av sina kunskaper och framgångsrika tillämpningar från olika sektorer utifrån sina unika perspektiv (policy/tech). Tanken är att göra det lättare att påbörja resan mot att arbeta datadrivet eller ta nästa steg på den inslagna vägen.

Mariell Juhlin

Mariell Juhlin, vd för Policy Impact, är nationalekonom med datadriven, evidensbaserad rådgivning som verktyg för att hjälpa näringsliv och offentlig sektor att optimera sin impact, dra nytta av digitaliseringens möjligheter – särskilt AI, samt verka i hållbar riktning genom nya innovativa arbetssätt och kontinuerligt lärande.

Olle Bergdahl

Olle Bergdahl har lång erfarenhet av digital transformation och förändringsledning. I hans nuvarande position som digitaliseringschef vid Akademiska sjukhuset är nyttjandet av avancerad teknologi och data kombinerat med nya arbetssätt centralt.

Frågor?

Välkommen att kontakta Erika Tanos, erika.tanos@compare.se →

En del av iHubs seminarieserie om hävstänger för systemtransformation

Vad behövs för att kunna ta steget från dagens innovationsprojekt och hubbar till systeminnovation och verklig transformation? Genom iHubs seminarieserie om hävstänger för systemtransformation vill vi underlätta lärande och omställning genom att tillgängliggöra systemrelaterad forskning, nya sociotekniska tillvägagångssätt, de vassaste metoderna och nya nätverk för gemensam genomslagskraft.

Praktisk information

Datum: Tisdag den 7 maj 2024
Tid: Klockan 08:30 till 10:00 · Lägg till i kalender
Plats: Webbsänds, möteslänk skickas till anmälda deltagare
State your contribution and get involved

Make it your business!

I want to actively participate