Återkoppling från seminarium:

Arbeta datadrivet (på riktigt)

Tack för din medverkan vid vårt seminarium Arbeta datadrivet (på riktigt) den 7 maj, vi hoppas att presentationerna och samtalet gav dig inspiration och nya insikter.

Nedan finner du filmen från seminariet, presentationsmaterialet samt en sammanfattning och reflektion signerad Björn Arvidsson, verksamhetsledare på STUNS.

Frågor?

Välkommen att kontakta Erika Tanos, erika.tanos@compare.se →

State your contribution and get involved

Make it your business!

I want to actively participate