Digital seminar

Financing and funding of societal transitions

Vi utforskar och diskuterar innovativa finansieringsmodeller för att stödja och påskynda övergången till ett mer hållbart samhälle.

Accelerating system transformation towards global sustainabiliy

iHubs Community:

Financing and funding of societal transitions

Webbsänt seminarium · 29 november 2023

Varmt välkommen till en ny nätverksträff med iHubs Sweden. Den här gången fokusera vi på att utforska och diskutera innovativa finansieringsmodeller för att stödja och påskynda övergången till ett mer hållbart samhälle. Vi tror på att samla kreativa och engagerade individer från olika sektorer för att dela idéer och skapa strategier som kan göra verklig skillnad.

Inbjudna föreläsare – Johan Fredriksson och Carl Mossfeldt.

Systemutveckling är svår att implementera och testa i stor skala eftersom konventionella finansieringsmekanismer inte är anpassade för detta paradigm. Hur kan vi gå från projektfinansiering till effektfinansiering, och från kortsiktig till långsiktig och iterativt finansiering? Hur kan vi gå från att fokusera på direkta resultat och effekter till att även inkludera indirekta effekter och dess förmånstagare?

Vid nätverksträffen får du lyssna till två innovatörer som tänker och agerar för att finansiera stora omställningar på nya sätt – Johan Fredriksson, partner i Utfallsfonden, och Carl Mossfeldt, Strategic Head på Gothenburg Climate Transition Office.

Som alltid vid iHubs nätverksträffar ger vi stort utrymme till frågor och diskussion.

Frågor?

Välkommen att kontakta Magnus Bårdén, magnus.barden@compare.se →

Praktisk information

Datum: Onsdag den 29 november 2023
Tid: Klockan 08:30 till 10:00 · Lägg till i kalender
Plats: Webbsänds
State your contribution and get involved

Make it your business!

I want to actively participate