Workshop

Sverige för hållbar omställning

I den här workshopen kommer du tillsammans representanter från näringsliv, offentlig sektor, akademi, entreprenörer och investerare vidareutveckla idéen kring ett svenskt ChangeLab.

Accelerating system transformation towards global sustainabiliy

Sverige – för hållbar omställning i världen!

Workshop · Visby den 29 juni

Medverkande från iHubs – Catarina Berglund, Erik Bresky, Magnus Bårdén, Jonas Mathing och Anders G Nilsson.

Sverige har en unik möjlighet att bidra till den hållbara omställningen runt om i världen – genom gränsöverskridande samarbeten, tech transfer och inte minst – genom att ta en ledande roll inom systeminnovation.

Tillsammans behöver vi utveckla vår kapacitet och förmåga för att klara den omställning som krävs i Sverige och för att vi som land ska kunna bidra till förändring globalt. Samhällsutmaningarna är globala och komplexa. För att kunna skapa och implementera lösningar krävs att vi får en ökad spridning, kompetens och kunskap om systeminnovation och systemtransformation.

Systemtransformation skapar grundläggande förändring av ett system, där dess strukturer, normer och värderingar reformeras. Detta kan innebära att nya system ersätter gamla, eller att befintliga system genomgår djupgående och irreversibla förändringar. Systemtransformation innebär ofta en långsiktig och dynamisk process som involverar flera aktörer och sektorer.

Därför behöver vi ett ChangeLab, en miljö där vi kan testa idéer, lära oss av misslyckanden och iterera snabbt för att utveckla innovativa lösningar på komplexa samhällsproblem.

Att ta tillvara möjligheterna på bästa sätt innebär att företag och organisationer måste engageras i att bidra till hållbar omställning med investeringar och satsningar i Sverige. På så sätt får våra svenska företag även unika möjligheter att bidra och utvecklas så både tillväxt och hållbara samhällen uppnås.

Var med och forma en unik satsning för omställning, innovation och entreprenörskap – ett svenskt ChangeLab för framtiden!

I den här workshopen kommer du tillsammans representanter från näringsliv, offentlig sektor, akademi, entreprenörer och investerare vidareutveckla idéen kring ett svenskt ChangeLab. iHubs Sweden som arrangerar workshopen kommer inledningsvis dela sina tankar kring hur Sverige kan lära från globala ChangeLabs för att snabba på vår omställningsförmåga.

Praktisk information

Datum: Torsdag den 29 juni 2023
Tid: Klockan 09:30 till 11:00 · Lägg till i kalender
Plats: Kaserngatan 1, Uppsala universitet Campus Gotland (D-huset), Visby · Karta
State your contribution and get involved

Make it your business!

I want to actively participate