Publicerad: 15 juni, 2022

Nu ska Norrköping få en digital tvilling

Idag kartläggs Norrköping och dess innehåll – som asfalt, gatsten och specifika träd – manuellt, vilket är tidskrävande och kräver resurser över lång tid. Nu ska detta arbete förenklas och dessutom bli mer lättillgängligt.

Projektet SimStad – Plattform för digital tvilling Norrköping ska ta fram en plattform och en metodik för att skapa en digital tvilling av Norrköping. Denna tvilling kommer göra det möjligt att på olika sätt beräkna och visualisera Norrköpings innehåll och utveckling.

Norrköping Science Park (NOSP) , Visual Sweden och Näringslivsavdelningen i Norrköping är några av de aktörer som stödjer projektet på olika sätt, bl.a.  i form av sprida information om dess utveckling kommande år, något som är möjligt tack vare aktörernas breda nätverk.

Läs mer här →