Publicerad: 9 juli, 2022

Nytt samarbete ska ta fram modellen för framtidens hållbara kläder

Hur ser en hållbar klädekonomi ut? Det är grundfrågan för det nya forskningsprojektet ”Framtidens hållbara kläder”, där Science Park Borås och Högskolan i Borås deltar.

– Förhoppningen är att vi kan få ett större perspektiv på hela ekosystemet för hållbara kläder, säger Adrian Zethraeus på Science Park Borås.

Projektet, som leds av IVL Svenska miljöinstitutet, omfattar flera aspekter av hållbarhet inom klädindustrin. Bland annat ska konsumenters beteende kopplat till nya affärsmodeller kartläggas (exempelvis genom prenumeration på kläder). Nya tekniker för produktion och återvinning ska undersökas och politiska åtgärder för en mer hållbar klädindustri och konsumtion utvärderas.

Effekten av e-handel, hemleverans och returer kommer också att uppmärksammas extra, då det ökar transporterna och klimatutsläppen.

Läs mer här →