På gång

Genom samverkan skapar vi innovation och transformation över Sveriges styrkeområden

Här kan du läsa kort om några av iHubs Swedens samverkansprojekt och aktiviteter.

 

Friday Coffee Chat – Join the movement:

Att vara processledare i en verksamhet som vill leda, förändra, innovera och accelerera hela ekosystem är bland det roligaste och mest inspirerande som finns. Men det är långt ifrån ett lätt uppdrag. Att träffa andra med i likande roller är ett sätt att bolla idéer och fylla på med energi. Tanken med Friday Coffee Chat är att erbjuda ett forum för just det under trevliga och avslappnade former.
Första fredagen i månaden träffas processledarnätverket digitalt för att dela erfarenheter och diskutera utmaningar och möjligheter tillsammans.

 

Introduktionskurs Intraprenörskap – Ett samarbete mellan Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och iHubs Sweden:

Intraprenörskap – förnyelsekraften i etablerade företag – är avgörande för att företag ska utvecklas och överleva. Forskning visar att företag med ett fungerande intraprenörskap är mer lönsamma och växer snabbare än andra. I tider av snabb förändring och oförutsägbarhet, är det viktigare än någonsin att ha förmåga att tänka nytt och tillvarata affärsmöjligheter. Därför har vi tillsammans med framstående forskare och experter utvecklat en introduktionskurs i intraprenörskap riktat till personer som driver utveckling och förändring inom medelstora bolag med tillväxtambition.

Kursen ges av Svenska Entreprenörsakademin vid Kungl. Ingenjörsvetenskaps-akademien (IVA) i samverkan med iHubs Sweden. Introduktionskursen inom intraprenörskap är en del av en långsiktig satsning på intraprenörskap och entreprenörskap. Förutom den direkta nyttan av kunskapsinnehållet i kursen blir du som deltagare inbjuden till ett nätverk av intraprenörer där det erbjuds flera aktiviteter som syftar till att ytterligare stärka företagens långsiktiga konkurrenskraft.

Under oktober 2021 genomförs en pilotomgång av kursen med 18 deltagare från 12 företag, läs mer här: www.iva.se/intrapilot