Vad är iHubs Sweden?

iHubs Sweden är en nationell samverkansplattform för missionsdriven innovation i Sverige.

Läs mer om vårt uppdrag

Utbildning – Capacity

iHubs Sweden är en nationell nod för samverkan mellan regionala innovationsmiljöer.

Läs mer om Capacity

Meet Up iHubs

iHubs Sweden är en nationell nod för samverkan mellan regionala innovationsmiljöer.

Mer information och anmälan

Nyheter från iHubs Sweden

Kommande aktiviteter