Samverkansprogram

Regeringen har i fem samverkansprogram pekat ut styrkeområden viktiga för svensk konkurrenskraft globalt. iHubs Sweden knyter an till detta genom att publicera nyheter som på olika sätt berör samverkansprogrammen.