iStockGevende

Life science

Life science är en del av regeringens satsning på strategiska samverkansprogram. Här nedanför hittar du nyheter som knyter an till detta område.