iStockMikdam

Nästa generations resor och transporter

Nästa generations resor och transporter är en del av regeringens satsning på strategiska samverkansprogram. Här nedanför hittar du nyheter som knyter an till detta område.