Published: 19 January, 2024

Seminarie­serie: Häv­stänger för system­transformation

Vad behövs för att kunna ta steget från dagens innovations­projekt och hubbar till system­innovation och verklig transformation? Välkommen till iHubs seminarie­serie om hävstänger för systemtransformation.

I vår omvärld tycks omställningen till hållbara samhällen inte gå tillräckligt snabbt och samtidigt brottas vi i vår närvärld med ständig förändring och osäkerhet. Tänk om vi kunde bli bättre på att se på innovation med systemögon kombinerat med modigt tankeledarskap och nya kapacitetshöjande stödsystem?

Genom vårt communityprogram vill vi underlätta lärande och omställning i praktiken genom att tillgängliggöra systemrelaterad forskning, nya sociotekniska tillvägagångssätt (och förklara vad det innebär), de vassaste metoderna och nya nätverk för gemensam genomslagskraft.

Genom att exempelvis bli bättre på att identifiera ”hävstångspunkter” som påverkar hela system, skulle vi kunna arbeta mer proaktivt med grundorsakerna till de komplexa utmaningar vi möter och ägna mindre tid åt att reagera på ytliga symptom och kortsiktiga mål.

Programmet för våren kommer därför att innehålla teman som systematiskt utforskar olika hävstänger och möjligheter att agera på nya sätt. Här hittar du de kommande seminarierna i serien →

State your contribution and get involved

Make it your business!

I want to actively participate