Publicerad: 29 april, 2022

”Tillsammans är vi starka”

Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors har minskat de allvarligare olyckorna i verksamheten med hundra procent de senaste tio åren. En avgörande faktor har varit de samtal som kontinuerligt genomförs med medarbetarna.

Samtalen som till stor del ligger till grund för det övergripande, psykosociala säkerhetsarbete som genomförs hos Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors kallas BBS-samtal. Det är en förkortning av beteendebaserade samtal och bygger på att medarbetare engageras i säkerhetsarbetet och utgår ifrån deras upplevelse på arbetsplatsen.

Läs mer här →