Publicerad: 7 april, 2022

Universitetet som en viktig del i klustret och omställningen

Lyckat innovations- och omställningsarbete handlar om samverkan i flera led. Mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Därför är lärosäten som Karlstads universitet en naturlig aktör i Paper Province.

Paper Province vision är att vara den ledande kompetensnoden inom skoglig bioekonomi. I klustret ryms viktiga beståndsdelar för att nå dit, såsom industrianläggningar, diversifierat näringsliv, infrastruktur, förnybara råvaror samt kompetens om tillverkning, processteknologi och skogsbruk. En stor del av dessa guldkorn finns hos medlemsföretagen, men en minst lika viktig kugge för att nå visionen är samverkan med akademin.

Läs mer här →