Published: 17 April, 2024

Vad vi kan föreställa oss kan vi också skapa!

Björn Arvidsson, verksamhetsledare på STUNS, reflekterar utifrån iHubs seminarium ”Realisera alternativa framtider” i april 2024.

Björn Arvidsson, verksamhetsledare på STUNS.

Människans fantasi är makalös på många sätt. Den har tagit oss från primitiva varelser till att vi gemensamt har skapat en extraordinär civilisation – och det är just vår förmåga att föreställa oss som tagit oss hit. Med största sannolikhet kommer vi att fortsätta att nå nya höjder även i framtiden, och vi gör det genom att föreställa oss nya verkligheter som vi kan skapa.

Fantasin kan också spela spratt med oss. Yuval Noah Harari beskriver i sin bok Homo Deus en situation där en människa som möter en tiger kan reagera väldigt olika. En rimlig reaktion är såklart att bli livrädd och vilja fly, medan en annan skulle kunna vara att tycka tigern är fin och vilja klappa den. Allt beror på vår fantasi. Och fantasin berättar för oss om eventuella alternativa framtider.

Samtidigt är vi människor präglade att effektivisera genom att skapa rutiner, som får oss trygga eller håller oss vid liv. Rutiner sparar också energi för hjärnan, varför vi eftersträvar dem för att ge utrymme åt mer kreativa handlingar.

Att föreställa oss är också något som gör att vi kan samverka med andra.

Denna superkraft gör att vi lägger stort värde i företeelser som egentligen inte finns, utan får ett värde genom vår gemensamma föreställning.

Två saker som bidragit till samhällets tillväxt i modern tid är föreställningarna om pengar och företag. De existerar och fungerar för att vi tror på dem. Vi har skapat gemensamma berättelser och accepterar den sammanhållning som de för med sig.

Som systeminnovatörer, eller systementreprenörer om ni vill, arbetar ni med att engagera andra i er sak. Er passion. Och er uppgift innefattar därmed att övertyga många tvivlare. Det innebär att förändra någon föreställning och ersätta den med ert alternativ. Det är starka krafter som ni tar fighten mot.

Alla besitter redan existerande föreställningar – som bias, fördomar, kunskap och erfarenheter. Fantasin har tidigare hjälpt oss att överleva faror varför nymodigheter kommer att uppfattas med skepsis, eftersom de utmanar vår trygghet.

Hur ska vi då göra för att använda fantasins positiva kraft – den som får oss att förflytta berg? Och hur kan vi föreställa oss framtider som engagerar och sätter oss i handling?

Peter Majanen från framtidsbyrån Quattroporte har i snart tre decennier arbetat datadrivet för att ge en sannare bild av framtiden. Han poängterar tydligt hur data kan berätta för oss om ”det vi inte vet att vi inte vet”.

Där många analyser fastnar i bias från historiska data kan nu AI skapa en förväntad bild som ger nya framtider som inte baseras på extrapolering.

Rätt använt kan AI ge enorm ekonomisk utväxling, men ett race pågår där alla insett samma sak och konkurrensen ökar. De stora tillväxtområdena är energiförvaring, blockkedjor, multiomik, robotik och AI. Med projektioner kan strategiska investeringar göras inom exempelvis stadsutveckling, samtidigt som AI kan visualisera framtidens miljöer.

Däremot tappar EU ekonomisk kraft. För 15 år sedan var EU:s ekonomi större än USA:s, men har nu halkat efter. Samtidigt har Asien klivit fram och många tvivlar på att EU:s regleringar ska hjälpa oss att åter bli ledande.

Inom ett område där ”the winner takes it all” behöver vi öka takten. Kanske kan AI hjälpa oss med det?

Bettina Schwalm är upplevelsedesigner, konstnär och transdiciplinär forskare och utgår från alternativa framtider i sin design. Precis som Peter poängterar Bettina att vi står inför stora utmaningar globalt och väljer att uttrycka det som att vi står i ”the perfect shitstorm”.

Kan vi i detta möta klimatutmaningar, teknikutveckling och social oro med nya arbetssätt?

Där många väljer att utgå från ekonomi och teknologi säger Bettina att vi ska anta ett humant perspektiv. Det ena utesluter inte det andra, men behov och förändring i relation till ekonomi och teknologi är de drivkrafter som kan forma och skapa – och där kommer människans komplexitet spela in.

Hur kan vi då värna om det komplexa, även om det är skrämmande? Jo, genom systematik, förståelse för trender, se förändringar tidigt, men framför allt genom aktivering. Vi behöver bryta silos, skapa engagemang och ge utrymme för agens – då alla bryr sig om någonting och vår uppgift blir att fånga deras bidrag.

För vi måste vara proaktiva – det vi kan föreställa oss kan vi också skapa!

Björn Arvidsson
Verksamhetsledare på STUNS

State your contribution and get involved

Make it your business!

I want to actively participate