Publicerad: 23 juni, 2022

Värmland europeiskt nav för test av digitala hälsotjänster

DigitalWell Arena blir en del av EU:s digitala innovationshubbar – och får en nyckelroll för test av digitala hälsotjänster. Beslutet innebär att Värmland blir ett europeiskt nav för utveckling av nya tjänster, vilket skapar möjligheter för både tillväxt och ett inflöde av kompetens.

Satsningen på digitala innovationshubbar är en del av EU-programmet ”Digital”. Programmets mål är att öka nyttiggörandet av digital teknik i hela samhället. Health Data Sweden, där DigitalWell Arena är en av 18 samarbetsparter, är en av Sveriges fyra digitala innovationshubbar som utsetts av EU-kommissionen. Den enda med en renodlad inriktning mot hälsa. Bland samarbetsparterna ingår bland andra Karolinska Institutet, RISE och KTH.

Läs mer här →