Om iHubs Sweden

iHubs Sweden är en nationell samverkansplattform som med smart specialisering vill lyfta regioners styrkeområden.

iHubs Sweden arbetar med innovation och tillväxt

Innovation och tillväxt är grunden för att svenskt näringsliv ska vara konkurrenskraftigt, såväl nationellt som internationellt.

Följ iHubs Sweden på Facebook

Följ iHubs Sweden på Twitter

Följ iHubs Sweden på Linkedin 

Fokus är samverkan

Samverkan är nyckeln. När företag, forskare, beslutsfattare och politiker agerar tillsammans i regioner, inom utvalda styrkeområden och kring smart specialisering ökar förutsättningen för innovation och tillväxt.

Systeminnovation och systemacceleration

iHubs Sweden arbetar för samverkan inom olika innovationssystem och tillväxtområden. Vi är en samverkansplattform med grund i de Vinnväxtmiljöer som byggts upp inom Vinnovas Vinnväxtprogram. Men vi kopplar också upp mot andra noder och hubbar runt om i Sverige.
Vi kallar det systeminnovation och systemacceleration.

Ta kontakt med oss

Tror också du på samverkan? Ta kontakt med oss för att vara med i arbetet för innovation och tillväxt i Sverige.

Läs mer om iHubs Sweden

Starka innovationsnoder är en del av det moderna samhällets infrastruktur för hållbar tillväxt. Noderna fungerar som katalysatorer för små- och medelstora företags innovationer, samt för regional och nationell industriell och institutionell förnyelse i en global värld.

iHubs Sweden är en nationell samverkansplattform som vill bidra till att dessa noder kan fortsätta växa för att Sveriges konkurrenskraft som nation ska höjas. iHubs Sweden stöder och driver innovationsprojekt som leder till resurseffektiva och hållbara processer och leverantörskedjor.

Vårt fokus är regionala styrkeområden som skapar dynamiska innovationsmiljöer.

iHubs Sweden finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova inom dess Vinnväxtprogram.

Samverkan, systeminnovation och systemacceleration

iHubs Sweden står för smart specialisering och utveckling av näringsliv genom innovation. Våra metoder för detta bygger på samverkan, systeminnovation och systemacceleration där vi kopplar samman aktörer från många olika håll inom våra olika styrkeområden.

Näringsliv, akademi och offentlig sektor är stommen i våra nätverk. Det civila samhället och enskilda individer har också betydelse.

De nätverk vi bygger karaktäriseras av specialistkunskap, kunskapsuppbyggande projektkonsortier och optimering av värdekedjor. På så sätt bidrar vi till att regioners styrkeområden kan växa.

Regioner stärker regioner

iHubs Sweden knyter samman regioner med regioner. Det är möjligt genom vår nära koppling till Vinnväxtvinnare i Vinnovas Vinnväxtprogram samt andra hubbar och noder från hela landet. Det innebär att styrkeområden från olika regioner kan hämta inspiration från varandra och på så sätt bli än mer konkurrenskraftiga.

Internationellt fokus

Innovationshubbar är idag ett etablerat begrepp i många regioner i Europa. Dessa iHubs utgår ofta från smart specialisering för att lyfta en regions styrkeområden, en metod som initierats av EU-kommissionen. Därigenom ingår iHubs Sweden i ett väl förankrat europeiskt nätverk. På så sätt kan svenska regioner hitta fram till internationella partners och svenska företag nå ut till en global marknad.

Hållbarhet och jämställdhet

iHubs Sweden stöder alltid en eller flera av de huvudmål och delmål som finns i Agenda 2030
iHubs Sweden verkar för jämställdhet i det svenska innovationssystemet.

Liten ordbok om iHubs Sweden

Ta kontakt med iHubs Sweden